กำหนดค่า Anti-keylogging และ Anti-screen capture (2024)

29 ธันวาคม 2023

สนับสนุนโดย:

เค

คุณสามารถกำหนดค่า Anti-keylogging และ Anti-screen capture ได้ดังต่อไปนี้:

 • ปลั๊กอินการรับรองความถูกต้องและการบริการตนเอง
 • แอพและเดสก์ท็อปเสมือน
 • แอปเว็บและ SaaS

กำหนดค่า Anti-keylogging และ Anti-screen capture สำหรับการตรวจสอบสิทธิ์และปลั๊กอินบริการตนเอง

คุณสามารถกำหนดค่า Anti-keylogging และ Anti-screen capture สำหรับการรับรองความถูกต้องและปลั๊กอินบริการตนเองโดยใช้วิธีการต่อไปนี้:

วิธีการกำหนดค่า แอปพื้นที่ทำงาน Citrix สำหรับ Linux แอปพื้นที่ทำงาน Citrix สำหรับ Mac แอปพื้นที่ทำงาน Citrix สำหรับ Windows
การใช้วัตถุนโยบายกลุ่ม เลขที่ เลขที่ ใช่
ใช้บริการกำหนดค่าแอปทั่วโลก เลขที่ ใช่ ใช่
การใช้ AuthManConfig.xml ใช่ เลขที่ เลขที่

การใช้วัตถุนโยบายกลุ่ม

 1. เปิดเทมเพลตการดูแลวัตถุนโยบายกลุ่มของแอป Citrix Workspace โดยเรียกใช้gpedit.msc.
 2. ภายใต้การกำหนดค่าคอมพิวเตอร์โหนดไปที่เทมเพลตการดูแลระบบ>ส่วนประกอบซิทริกซ์>พื้นที่ทำงานของซิทริกซ์.
 3. ขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังกำหนดค่าการป้องกันแอปสำหรับตัวจัดการการตรวจสอบสิทธิ์หรือปลั๊กอินบริการตนเอง ให้ใช้ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้:
  • ผู้จัดการการรับรองความถูกต้อง

   หากต้องการกำหนดค่าการป้องกันการล็อกและป้องกันการจับภาพหน้าจอสำหรับตัวจัดการการตรวจสอบสิทธิ์ ให้เลือกการรับรองความถูกต้องของผู้ใช้>จัดการการป้องกันแอปนโยบาย.

  • อินเทอร์เฟซปลั๊กอินแบบบริการตนเอง

   หากต้องการกำหนดค่าการป้องกันการล็อกและป้องกันหน้าจอสำหรับอินเทอร์เฟซปลั๊กอินแบบบริการตนเอง ให้เลือกบริการตนเอง>จัดการการป้องกันแอปนโยบาย.

 4. เลือกหนึ่งหรือทั้งสองตัวเลือกต่อไปนี้:
  • การบันทึกการป้องกันคีย์: ป้องกันไม่ให้คีย์ล็อกเกอร์จับการกดแป้นพิมพ์
  • ป้องกันการจับภาพหน้าจอ: ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้จับภาพหน้าจอและแชร์หน้าจอ
 5. คลิกนำมาใช้และตกลง.

พฤติกรรมที่คาดหวัง:

ลักษณะการทำงานที่คาดไว้ขึ้นอยู่กับวิธีการที่คุณเข้าถึง StoreFront ที่มีทรัพยากรที่ได้รับการป้องกัน

การใช้ UI บริการการกำหนดค่าแอปทั่วโลก

ตั้งแต่แอป Citrix Workspace สำหรับ Windows 2302 หรือแอป Citrix Workspace สำหรับ Windows 2301 แอป Citrix Workspace ช่วยให้คุณสามารถกำหนดค่าการป้องกันแอปสำหรับหน้าจอการตรวจสอบสิทธิ์และปลั๊กอินบริการตนเองโดยใช้บริการ Global App Configuration (GACS)

หากคุณเปิดใช้งานฟังก์ชันป้องกันคีย์ล็อกและป้องกันหน้าจอจับภาพโดยใช้ GACS ฟังก์ชันเหล่านี้จะใช้ได้กับทั้งหน้าจอการตรวจสอบสิทธิ์และหน้าจอปลั๊กอินแบบบริการตนเอง

บันทึก:

 • การกำหนดค่าการป้องกันการคีย์ล็อกหรือการป้องกันหน้าจอสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์และปลั๊กอินบริการตนเองโดยใช้ GACS ใช้ได้กับแอป Citrix Workspace สำหรับ Windows และแอป Citrix Workspace สำหรับ Mac ไม่สามารถใช้ได้กับแอป Citrix Workspace สำหรับ Linux
 • การกำหนดค่า GACS ใช้ไม่ได้กับแอปเสมือนและเดสก์ท็อป ตลอดจนเว็บและแอป SaaS ทรัพยากรเหล่านี้ยังคงได้รับการควบคุมโดยใช้ Delivery Controller และ Citrix Secure Private Access
 • ตั้งแต่แอป Citrix Workspace สำหรับ Mac 2311 เป็นต้นไป คุณสามารถกำหนดค่าการป้องกันแอปสำหรับปลั๊กอินการตรวจสอบสิทธิ์และการบริการตนเองได้โดยใช้ UI บริการการกำหนดค่าแอปทั่วโลกสำหรับทั้งร้านค้าบนคลาวด์และในองค์กร อย่างไรก็ตาม หากคุณใช้แอพ Citrix Workspace สำหรับ Mac ก่อนหน้ารุ่น 2311 คุณจะสามารถกำหนดค่าได้สำหรับร้านค้าบนคลาวด์เท่านั้น

ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดค่าการป้องกันแอปได้โดยใช้ UI การกำหนดค่าพื้นที่ทำงาน:

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Citrix Cloud ของคุณแล้วเลือกการกำหนดค่าพื้นที่ทำงาน.

  กำหนดค่า Anti-keylogging และ Anti-screen capture (1)

 2. เลือกการกำหนดค่าแอป>ความปลอดภัยและการรับรองความถูกต้อง>การป้องกันแอป.

  กำหนดค่า Anti-keylogging และ Anti-screen capture (2)

 3. คลิกต่อต้านการจับภาพหน้าจอจากนั้นเลือกระบบปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง (Windows หรือ Mac)

 4. คลิกเปิดใช้งานแล้วปุ่มสลับแล้วคลิกเผยแพร่ฉบับร่าง.

  กำหนดค่า Anti-keylogging และ Anti-screen capture (3)

 5. คลิกป้องกันการบันทึกคีย์จากนั้นเลือกระบบปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง (Windows หรือ Mac)

 6. คลิกเปิดใช้งานแล้วปุ่มสลับแล้วคลิกเผยแพร่ฉบับร่าง.

  กำหนดค่า Anti-keylogging และ Anti-screen capture (4)

 7. ในเผยแพร่การตั้งค่ากล่องโต้ตอบ คลิกใช่.

  กำหนดค่า Anti-keylogging และ Anti-screen capture (5)

การใช้ API บริการการกำหนดค่าแอปทั่วโลก

ผู้ดูแลระบบสามารถใช้ API เพื่อกำหนดค่าคุณสมบัติการป้องกันแอปเหล่านี้ได้ การตั้งค่ามีดังนี้:

 • การตั้งค่าเพื่อเปิดหรือปิดใช้งานการจับภาพหน้าจอ:

  “ชื่อ”: “เปิดใช้งานการจับภาพหน้าจอป้องกันสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์และ ssp” “ค่า”: “จริง” หรือ “เท็จ”

 • การตั้งค่าเพื่อเปิดหรือปิดใช้งานการป้องกันการล็อคปุ่ม:

  “ชื่อ”: “เปิดใช้งานการป้องกันการบันทึกคีย์สำหรับการตรวจสอบสิทธิ์และ ssp” “ค่า”: “จริง” หรือ “เท็จ”

ตัวอย่าง:ต่อไปนี้คือไฟล์ JSON ตัวอย่างเพื่อเปิดใช้ฟีเจอร์การจับภาพหน้าจอและป้องกันการกดคีย์สำหรับแอป Citrix Workspace ใน GACS:

{ "category": "การป้องกันแอป", "userOverride": จริง, "มอบหมายให้": [ "AllUsersNoAuthentication" ], "การตั้งค่า": [ { "ชื่อ": "เปิดใช้งานการจับภาพหน้าจอป้องกันสำหรับการรับรองความถูกต้องและ ssp", "ค่า" : true }, { "name": "เปิดใช้งานการป้องกันการบันทึกคีย์สำหรับการรับรองความถูกต้องและ ssp", "value": true } ]}

การใช้ AuthManConfig.xml สำหรับตัวจัดการการตรวจสอบสิทธิ์

นำทางไปยัง$ICAROOT/config/AuthManConfig.xmlและแก้ไขไฟล์ดังนี้:

/opt/Citrix/ICAClient/config$ แมว AuthManConfig.xml | grep -i authmananti -A 1 AuthManAntiScreenCaptureEnabled true AuthManAntiKeyLoggingEnabled true 

การใช้ AuthManConfig.xml สำหรับอินเทอร์เฟซปลั๊กอินแบบบริการตนเอง

นำทางไปยัง$ICAROOT/config/AuthManConfig.xmlและแก้ไขไฟล์ดังนี้:

/opt/Citrix/ICAClient/config$ แมว AuthManConfig.xml | grep -i การป้องกัน -A 4 จริง จริง 
กำหนดค่า Anti-keylogging และ Anti-screen capture (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Greg Kuvalis

Last Updated:

Views: 5734

Rating: 4.4 / 5 (55 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Greg Kuvalis

Birthday: 1996-12-20

Address: 53157 Trantow Inlet, Townemouth, FL 92564-0267

Phone: +68218650356656

Job: IT Representative

Hobby: Knitting, Amateur radio, Skiing, Running, Mountain biking, Slacklining, Electronics

Introduction: My name is Greg Kuvalis, I am a witty, spotless, beautiful, charming, delightful, thankful, beautiful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.